ผังเว็บไซต์
     บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ได้เป็นผู้นำ ตู้เติมเงินออนไลน์ ภายใต้ชื่อการค้าว่า "บุญเติม" ได้รับการ
พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดในการสร้างความสะดวก สบาย พร้อมทั้งสามารถเติมเงินมือถือได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งอยู่ภายใต้ สโลแกน เติมง่าย เติมไว ใช้บุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์ ซึ่งตู้บุญเติมในปัจจุบัน มีการให้บริการเติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ, บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์, ซื้อรหัสบัตรเงินสด, ซื้อรหัส WiFi, ดูดวง, การชำระบิล AIS รายเดือน
และรองรับบริการอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต และในวันนี้ตู้บุญเติมได้เปิดให้บริการ 30,000 ตู้ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการ
ใช้งานของลูกค้าให้ทั่วถึง อีกทั้งบุญเติมสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า, ภาษาอังกฤษ

และภาษาไทยเพื่อรองรับการใช้บริการของลุกค้าหลายชาติหลายภาษา และ ที่สำคัญบุญเติมเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

ในการออกแบบและการใช้งานที่ถูกต้อง