1220
 TH     EN
ร่วมงานกับเรา
Careers

  • สถานที่ ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (สนามเป้า)
-   ฝ่ายการตลาด ( 2 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายการเงิน ( 2 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ( 1 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายขาย ( 3 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายบริการด้านเทคนิค(ตัวแทน) ( 3 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายบัญชี ( 2 ตำแหน่ง )
-   ฝ่ายไอที ( 2 ตำแหน่ง )
-   แผนกคลังสินค้า ( 1 ตำแหน่ง )