วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

VISION

“ผู้นำการให้บริการชำระเงินแบบครบวงจรใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”

 

MISSION

 

Objective