บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่: 256 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2278-1777 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.15 – 18.00 น.)

กด 1 ปัญหาด้านเทคนิค (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.)

กด 2 แจ้งตัดยอด (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.)

กด 3 อะไหล่

กด 4 ฝ่ายขาย

กด 5 ลงทะเบียนตู้

กด 6 ตรวจสอบและบริหารรายได้

กด 7 การตลาด

กด 8 บัญชี

แฟกซ์ (ส่วนกลาง ) : 0-2279-7195

แฟกซ์ (ฝ่ายการเงิน) : 0-2279-8200

Call center (เติมเงินไม่เข้า ตู้กินเงิน) โทร : 1220

อีเมล์: sales@forthsmart.co.th

                   Facebook: บุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์ / https://www.facebook.com/Boonterm/

 

คลังสินค้า

ที่อยู่: 66/23-24 หมู่ 12 หมู่บ้านเเฟคตอรี่เเลนด์ 1 ซอย 5  ถ.พุทธมณฑลสาย5

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์: 0-2278-1777 กด 3 (เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

แฟกซ์: 0-2420-1825 ต่อ 6515

 

 

 

แจ้งปัญหา/เสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน
+ =