1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
บุญเติม ร่วมกับ กอช. ส่งเสริมการออมแห่งชาติที่ตู้บุญเติม

          กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามสัญญากับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตู้บุญเติม เพื่อเพิ่มช่องและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก กอช.ในการส่งเงินออมสะสมเข้ากองทุน กอช.        

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการและกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา)พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส หรือ "FSMART" ในการให้ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมเป็นช่องทางการส่งเงินสะสมของสมาชิก กอช. ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงภาคประชาชนได้เพิ่มขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีการเก็บออม โดยมีนางสาวลดาพร มหาโภคา(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนและเทคโนโลยี นายอาสิน ไชยกุล (ซ้าย)ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม กองทุนการออมแห่งชาติ และนายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ขั้นตอนการออมเงิน