1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ ธกส. ที่ตู้บุญเติมเริ่มต้นเพียง 20 บาท

รู้ยัง ออมฉลากออมทรัพย์ฯ ธกส. เริ่มต้นเพียง 20 บาท ที่ตู้บุญเติมก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลถึง 2 ล้านบาท ออมเลยอย่ารอช้า ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ 🎉

#บุญเติมเป็นมากกว่าตู้เติมเงิน #ธกส #ซื้อสลากเริ่มต้น20บาท

 
 
 
ขั้นตอนการออมฉลากออมทรัพย์ฯ ธกส.