1220
 TH     EN
ความรับผิดชอบต่อสังคมBOONTERM CSR

 

บุญเติมร่วมกับตัวแทนบริการช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัย

บุญเติมร่วมกับตัวแทนบริการช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง

Forth ร่วมกับบุญเติมสร้างห้องน้ำและสาธารณูปโภค

Forth ร่วมกับบุญเติมสร้างห้องน้ำและสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จ.ปราจีนบุรี

บุญเติม บริจาคอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา

บุญเติม บริจาคอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้าานหนองเต่า จ.ปราจีนบุรี

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บริจาคเงินให้ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บริจาคเงินให้ มูลนิธิ LPN

เงินทุกบาททุกสตางค์มอบให้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น