1220
 TH     EN
บุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์ ลงทุนน้อย คืนทุนไว ได้กำไรตลอด ศูนย์บริการลูกค้า 24 ชม.
ความรับผิดชอบต่อสังคม BOONTERM CSR

 

          บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “บุญเติม” ได้จัดทำโครงการ “บุญเติมรักษ์โลก  จีวรรีไซเคิลขวดใส อาสาทำด้วยใจชาวบุญเติม” ร่วมสนับสนุนการผลิตจีวรรีไซเคิลจากพลาสติกใสกับวัดจากแดง
 
          โครงการนี้บริษัทจัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะขวดพลาสติกก่อนทิ้ง และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งทำให้โครงการในครั้งนี้ บริษัทสามารถส่งมอบขวดพลาสติกใส ได้ถึง 14,285 ขวด ภายในระยะเวลา  6  เดือน  (1 ก.ค.2566-31 ธ.ค. 2566) และร่วมส่งมอบให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้วัดจากแดงนำไปผลิตเป็นจีวร และผ้าไตรตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยขวดพลาสติกใสดังกล่าวสามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรได้กว่า 200 ผืน
ขวดพลาสติก PET ชนิดใสจะนำมาผ่านกระบวนการ Upcycling ใส่นวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานจนได้จีวรรีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน หรือผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด โดยใช้ขวด PET 60 ขวด โดยการตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ