เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตู้บุญเติม” โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆด้วยตนเองได้ง่าย เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ด้วยการหยอดเหรียญหรือธนบัตรและทำรายการชำระเงินด้วยตนเองบนเครื่องชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายซึ่งติดตั้งไว้ใน “ตู้บุญเติม”

           FSMART ดำเนินธุรกิจให้บริการ “ตู้บุญเติม” ตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศผ่านเครือข่ายตัวแทนบริการ (Agent) และผ่านการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหาร “ตู้บุญเติม” ของโครงการ (Project) ต่างๆ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น เทสโกโลตัส แฟมิลี่มาร์ท ท็อปส์ รถไฟ้ฟ้าบีทีเอส เป็นต้น ในการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายจำนวน “ตู้บุญเติม” ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรูปแบบการให้บริการของ “ตู้บุญเติม” สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยโดยเน้นลูกค้าระดับรายได้น้อยถึงปานกลางที่ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง “ตู้บุญเติม” สามารถให้บริการเติมเงินตั้งแต่มูลค่าน้อย (Micro Transaction) โดยสามารถเติมเงินขั้นต่ำ 10 บาทได้

           “ตู้บุญเติม” ตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีจำนวนแอพพลิเคชั่นของ “ตู้บุญเติม” ที่หลากหลาย นอกจากนี้ FSMART ยังมีระบบให้บริการลูกค้า (Call Center) ในการให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในการใช้บริการเติมเงินโทรศัพท์หรือบริการเติมเงินออนไลน์อื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน

           ปัจจุบัน FSMART มีการขยายการให้บริการ จากเดิมมีเฉพาะ “ตู้บุญเติม” โดยได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในนาม “บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส” "Cenpay Powered by บุญเติม" และ "E-Wallet Powered by บุญเติม" เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการชำระบิลค่าบริการต่างๆ ตั้งแต่การชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา หรือการชำระค่าสินเชื่อต่างๆ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต การกูยืมเงินต่างๆ รวมไปถึงบริการใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

           บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญาต 3 ประเภทดังนี้

           1. ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 001/2558 ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย

           2. ใบอนุญาต เลขที่ ค(5) 001/2558 ประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับชำระเงินเเทน

           3. ใบอนุญาต เลขที่ ค(6) 001/2558 ประเภทบัญชี ค(6) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า เเละหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่ เเละไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย เเละการให้บริการเดียวกัน