ความเป็นมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และแปรสภาพเป็นมหาชนตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมาด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 400 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "FSMART"

        บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ ที่หลากหลายผ่านเครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะ (Intelligent Kiosk) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเติม” โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH)

        FSMART ดำเนินธุรกิจให้บริการ “ตู้บุญเติม” ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศผ่านตัวแทนบริการ (Agent) ในระบบแฟรนไชส์และผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) ชั้นนำ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส แฟมิลี่มาร์ท สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่  LAWSON 108 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น ณ สิ้นปี 2559 FSMART มีเครือข่าย “ตู้บุญเติม” 92,082 ตู้กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

        การให้บริการของ “ตู้บุญเติม” ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) การชำระค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (Post-paid) การซื้อบัตรเงินสด (Cash Card) การให้บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์ การซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การซื้อรหัสอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) การชำระค่าโทรศัพท์รายเดือน การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมถึงการบริการเสริมอื่นๆ เช่นการดูดวง การดูเลขมงคล เป็นต้น

        ทั้งนี้ “ตู้บุญเติม” ทุกตู้เป็นระบบออนไลน์ (Online) ที่มีการเชื่อมต่อระบบ (Server) กับผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ FSMART สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการได้ทันที (Real time) การตรวจสอบรายการย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบน “ตู้บุญเติม” ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็น และด้วยการใช้บริการ “ตู้บุญเติม” เฉลี่ยกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน ส่งผลให้ FSMART สามารถต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจโฆษณา ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในอนาคต

        จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าวส่งผลให้ FSMART สามารถสร้างศักยภาพในการขยายเครือข่าย “ตู้บุญเติม” ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพิจารณาได้จาก ณ สิ้นปี 2556 FSMART มี “ตู้บุญเติม” จำนวน 32,692 ตู้และได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเป็น 42,859 ตู้ ณ สิ้นปี 2557 และ 65,867 ตู้ ณ สิ้นปี 2558 และ 92,082 ตู้ ณ สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต (CAGR) ร้อยละ 41 ต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14,848 ตู้ต่อปี