ความเป็นมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) (FSMART) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมาด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 400 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "FSMART"

FSMART ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการชำระเงินแทน บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตู้บุญเติม” โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH)

“ตู้บุญเติม” ทุกตู้เป็นระบบออนไลน์ (Online) ที่มีการเชื่อมต่อระบบ (Server) กับผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ FSMART สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการได้ทันที (Real time) การตรวจสอบรายการย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบน “ตู้บุญเติม” ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

FSMART บริหารจัดการตู้บุญเติม ในรูปแบบของระบบเครือข่ายผ่านตัวแทนบริการ (Master Agent) กว่า 150 รายทั่วประเทศ และในรูปแบบของการบริหารจัดการตู้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ในโครงการ (Project) ต่าง ๆ ซึ่งรายได้ที่ได้รับจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตู้บุญเติม จะมีการแบ่งกันระหว่างบริษัทและผู้สนใจร่วมทำธุรกิจ

FSMART สามารถสร้างศักยภาพในการขยายเครือข่าย “ตู้บุญเติม” ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง จาก จำนวนตู้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 FSMART มี “ตู้บุญเติม” จำนวน 129,967 ตู้ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ "Cenpay Powered by บุญเติม" กว่า 1,800 จุดบริการ ผ่านร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล และมีแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอส์ ภายใต้ชื่อ "E-Wallet Powered by บุญเติม" อีกด้วย ทำให้บริษัทมียอดใช้บริการรวมอยู่ที่ 9,162 ล้าน พร้อมจำนวนลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่อง 16 ล้านเบอร์ FSMART ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป