1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
ประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 
 
 
         บริษัทจะ "ทำการปิดปรับปรุงระบบ" เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ตู้บุญเติมและ BeWallet ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. 
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น.
         ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการตู้เติมเงินและ BeWallet 
ในวันและเวลาดังกล่าวได้
 
 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้