1220
 TH     EN
กิจกรรม
EVENT
ShopeePay แจกดุรับปีเสือ รับเงินคืน 100%
ShopeePay แจกดุรับปีเสือ
เติมเงินเข้า ShopeePay ผ่านตู้บุญเติม รับเงินคืน 100%
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 10 - 21 ม.ค. 65
 
วิธีร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่ระบบ Shopee ของตนเอง และลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ShopeePay แจกดุรับปีเสือกับตู้บุญเติม บนแอปพลิเคชัน Shopee ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเติมเงินเข้าบัญชี ShopeePay ผ่านตู้บุญเติม โดยจะต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและเติมเงิน จึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
3. ลูกค้าใหม่ เติมเงินผ่านตู้บุญเติมเข้าบัญชี ShopeePay เป็นครั้งแรก โดยไม่มียอดเติมเงินขั้นต่ำ รับเงินคืน Bonus Wallet 100% เข้า ShopeePay สำหรับใช้จ่ายผ่าน ShopeePay เท่านั้น มูลค่าสูงสุด 20 บาท จำนวน 2,000 สิทธิ์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,000 บาท
4. ลูกค้าปัจจุบัน เติมเงินตู้บุญเติมเข้าบัญชี ShopeePay โดยไม่มียอดเติมเงินขั้นต่ำ รับเงินคืน Bonus Wallet 100% เข้า ShopeePay สำหรับใช้จ่ายผ่าน ShopeePay เท่านั้น มูลค่าสูงสุด 10 บาท จำนวน 12,000 สิทธิ์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 120,000 บาท
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินคืน Bonus Wallet ภายใน 10 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
6. จำกัดรางวัล 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้ / เครื่องโทรศัพท์ / ตลอดระยะเวลากิจกรรม กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเติมเงินมากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขหมาย ShopeePay จะนับครั้งแรกของการการเติมเงินนั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม