1220
 TH     EN
กิจกรรม
EVENT
ค่าธรรมเนียม คนละครึ่ง กับเคแบงก์

ใหม่! คืนค่าธรรมเนียม 50% สำหรับเบอร์ใหม่ ทำรายการฝาก/โอนเงิน กับ KBank ครั้งแรกที่ตู้บุญเติม
ได้รับเงินคืน 50% เป็นเครดิตที่ตู้บุญเติม ภายใน 7 วันทำการ
- จำนวนเงินโอนไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
- จำนวนจำกัด 10,000 เบอร์/เดือน
- ระยะเวลา 1-31 ก.ค. 64
 
พิเศษ! ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ผ่านตู้บุญเติม ทุกครั้ง รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 2 แสนบาท
enlightenedสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัลต่อเดือน
enlightenedค่าโทรฟรี มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัลต่อเดือน
โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในการร่าวมรายการ
 
วิธีการเล่น
รายการ “ฝาก-โอนปั๊บ รับโชคทอง กับเคแบงก์”  ผู้ร่วมรายการ ใช้บริการโอนเงิน หรือบริการฝากเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ร่วมรายการ ผ่านทางบุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์ ทั่วประเทศ (เฉพาะตู้ที่ร่วมรายการ, ยกเว้นตู้หน้าร้าน 7-Eleven) ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป จะมีสิทธิร่วมรายการ การทำรายการ  1 รายการ ถือเป็น 1 สิทธิ (ไม่เสียค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิในการร่วมรายการ เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ทุกสิ้นเดือน
 
ขั้นตอนการฝาก/โอนเงิน ที่ตู้บุญเติม
 
อัตราค่าบริการโอนเงิน และฝากเงิน
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และฝากเงิน
จำนวนเงินโอน / เงินฝาก (บาท)
ค่าธรรมเนียม
1 – 1,000 บาท
30 บาท / รายการ
มากกว่า 1,000 – 3,000 บาท
50 บาท / รายการ
มากกว่า 3,000 – 4,000 บาท
60 บาท / รายการ
มากกว่า 4,000 – 5,000 บาท
70 บาท / รายการ
 
 (ใช้บริการโอนเงิน หรือบริการฝากเงิน ได้สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุด ไม่เกิน 40,000 บาทต่อวัน)
 
ระยะเวลาจัดรายการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง www.facebook.com/Boonterm ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดต่อรับของรางวัลได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ โดยจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้
จับรางวัลครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 64 จับรางวัลวันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 15.30 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
จับรางวัลครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 64 จับรางวัลวันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 15.30 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
จับรางวัลครั้งที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 64 จับรางวัลวันที่ 7 ส.ค. 64 เวลา 15.30 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
 
รายละเอียดสิ่งของรางวัล
รางวัลที่ 1 รางวัลสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่า 6,655.82 บาท จำนวน 5 รางวัล/ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวม 15 รางวัล รวมมูลค่า 99,837.37 บาท
รางวัลที่ 2 รางวัลบัตรเติมเงินบุญเติม มูลค่า 300 บาท* จำนวน 100 รางวัล/ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวม 300 รางวัล รวมมูลค่า 90,000 บาท (*บัตรเติมเงินบุญเติม สามารถใช้สำหรับเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ AIS, DTAC, TRUE MOVE, CAT MY, TOT 3G หรือ WHITE SPACE เท่านั้น ผ่านทางตู้บุญเติม ที่ร่วมรายการ ทั่วประเทศ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดได้)
 
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีชื่อ และนามสกุล ตรงตามที่จดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ร่วมรายการ สัญชาติไทย อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 ในวัน และเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้จับสำรองไว้ 30 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไปตามลำดับ
2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการใช้บริการโอนเงิน หรือบริการฝากเงิน ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ได้สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุด ไม่เกิน 40,000 บาทต่อวัน ยอดสะสมต่อวัน อ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร่วมรายการ ที่ร่วมรายการ ผ่านทางบุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์ ทั่วประเทศ (เฉพาะตู้ที่ร่วมรายการ, ยกเว้นตู้หน้าร้าน 7-Eleven) การทำรายการ 1 รายการ ถือเป็น 1 สิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิในการร่วมรายการ
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง
6. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
7. พนักงานบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทฯ ในเครือธนาคาร, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, คณะกรรมการดำเนินงาน และบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
8. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขทำรายการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษตามจำนวนสิทธิ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
9. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีผ่านทาง www.boonterm.com, www.facebook.com/Boonterm และ ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2564, ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดต่อรับของรางวัลได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิการรับรางวัล
11. ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ