1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS

ข่าวสาร
NEWS

กิจกรรม
EVENT

19.01.2018 ประกาศปรับปรุงระบบ PEA

ปรับปรุงระบบรับจ่ายบิลค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ชั้งน้ำหนักกับบุญเติม ครั้งละ 1 บาท ลุ้นเที่ยวหัวหินฟรี 2 วัน 1 คืน"

22/12/2017 ผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "แจกแต้มแลกของ แจกทองถึงบ้าน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

20/12/2017 ประกาศผู้โชคดีที่ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ผ่านตู้บุญเติม

ประกาศผู้โชคดีที่ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ผ่านตู้บุญเติม

08.12.2017 ประกาศปิดปรุบปรุงระบบ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบบริการจ่ายบิล ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2/11/2017 ผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "แจกแต้มแลกของ แจกทองถึงบ้าน" ประจำเดือนตุลาคม 2560

01.11.2017 บุญเติม ร่วมกับ สปส. รับจ่ายประกันสังคมที่ตู้บุญเติม

ผู้ประกันตนมาตาร 40 จ่ายเงินสมทบที่ตู้บุญเติมได้แล้ววันนี้

01.11.2017 ตู้บุญเติมจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบที่ตุ้บุญเติมทั่วประเทศ