1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
พิเศษ! จังหวัดระยอง ฝาก/โอนเงินที่ตู้บุญเติม รับเครดิตเงินคืน 15 บาท

พิเศษ! จังหวัดระยอง ฝาก/โอนเงินที่ตู้บุญเติม รับเครดิตเงินคืน 15 บาท

เมื่อลูกค้าใช้บริการฝาก/โอนเงินเป็นครั้งแรก ทุกธนาคาร

ผ่านตู้บุญเติม ภายในพื้นที่จังหวัดระยอง

รับเครดิตคืน 15 บาท

 

เงื่อนไขร่วมกิจกรรม

•ลูกค้าฝาก/โอนเงินที่ตู้บุญเติมครั้งแรก จะได้รับ M Credit คืนภายใน 5-7 วันทำการ
•สามารถตรวจสอบ M Credit ได้ที่หน้าตู้บุญเติม และ SMS ที่ท่านได้รับผ่านเบอร์โทรที่ทำรายการ
•ลูกค้าสามารถนำ M Credit ที่ได้รับมาใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการฝาก/โอนเงินในครั้งถัดไป
•M Credit มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

 

ระยะเวลากิจกรรม 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 66