1220
 TH     EN
รายละเอียด

Counter Service

ผลิตภัณฑ์ บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส

•      มีบริการที่หลากหลายเหมือนกับ “ตู้บุญเติม” ทุกอย่าง โดยจะมีบริการในส่วนของการชำระบิลเพิ่มเข้ามา เช่น โอนเงิน ฝากเงิน ชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าน้ำประปานครหลวง ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค หรือจะเป็นการชำระค่าสินเชื่อต่างๆ เช่นค่าบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ค่าสินเชื่อกู้ยืมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น

•      ตัวตู้มีขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงสามารถให้บริการรับชำระกับลูกค้าได้โดยง่าย

•      หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ที่มีเมนูการใช้งานที่ง่าย ทำให้ตัวแทนที่นำไปให้บริการสามารถเข้าใจและใช้งานได้ทันที

•      มีระบบการเก็บข้อมูลย้อนหลัง สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้กับลูกค้าย้อนหลังได้

•      บริการหลังการขายต่างๆเหมือน “ตู้บุญเติม” ทั้งหมด ตั้งแต่การให้บริการ Call Center 24 ชั่วโมง การอัพเกรด Software แบบ Online โดยการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อให้ software ทันสมัยอยู่เสมอและมีบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

**ราคานี้ ยังไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์รายปี